فراموش یا صبر

صبر کردن درد ناک است ولی فراموش کردن دردناک تر

از این دردناک تر آنست که ندانی صبرکنی یا فراموش!!!!!!!!!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
عباس

هیچوقت از خدا نخواستک تمام دنیا مال من باشه فقط خواستم اونی که دنیامه مال هیچکس نباشه[ناراحت]