سعی نکنید عاشق کسی شوید

که میل به داشتن شما ندارد

اگرکسی واقعا دوستتان بدارد

وبخواهد شما را ببیند،حتما

دلیلی خواهد یافت وراهی

پیدا خواهد کرد،وتلاشش را خواهد کرد.

/ 0 نظر / 2 بازدید