ماندن را بیشتر از رفتن بلدم....میمانم حتی به سختی جان کندن...

ولی وقت رفتن.،آرام می روم ،آنچنان آرام که ندانی کی رفته ام!!!!

 

اما وقتی جای خالی مرا ببینی،آنچنان سخت رفته ام که تمام عمر   زمان رفتنم را ....

فراموش نکنی.

/ 0 نظر / 3 بازدید