ببخش

بی حوصلگی هایم راببخش

بد اخلاقی هایم را فراموش کن

بی اعتنایی هایم را جدی نگیر

خنده های زورکی وگریه هایم را بیخیال

من هم تو را میبخشم.

که

مسبب همه اینهایی....!!

/ 0 نظر / 4 بازدید