کوچک بودن

گاهی ماشینی عظیم به خاطر خرابی یا نبود یک قطعه کوچک از کار می افتد،

امیدوارم کوچک بودن های ظاهر هایمان،ما را از اهمیت ومفید بودن خود غافل نکند...

آری کوچک بودن های مفیدومهم،هیچ کم از بزرگی ندارد.

زنده بادکوچک بودن های مفید،زنده باد.

/ 0 نظر / 4 بازدید