مث تو ندیده

دل بی تو غم زده 

چشمامو نم زده 

ارامش منو دوریت بهم زده

به خاطر تو این همه دلهره 

این روزا بدجوری دلم ازت پر

عزیزم چی شده که دلم به دل دیگه یه دیگه دل نمیده 

از همه دل بریده

عزیزم

اخه دل تو دل ،دل من دیگه نیست

مث تو ندیده

از همه دل بریده

عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم.....

/ 0 نظر / 6 بازدید