رویا

چه حریصانه لبانم را بوسیدی...

چه وحشیانه رختم  را دریدی..

ومن چه عاشقانه دست بر هوس هایت کشیدم..

اما...

کاش میفهمیدی یک زن

تا عاشق نباشد..

نمی بوسد..

ونمی بوید

وتسلیم نمی کند..

رویا های عریانش را...

/ 1 نظر / 4 بازدید
sam

جایی هست که دیگه کم میاری از اومدن ها , رفتن ها , شکستن ها . .. . جایی که فقط میخوای یکی باشه ، یکی بمونه نره واسه همیشه کنارت باشه من الان اونجام …..! تو کجایی … ؟!