واژه ها

واژه هایی که عاشقانه می شوند..

ترانه می شود ویکی میخواند چه درد آور است...

عاشقانه هایی مینویسی جز او ...

همه را  به یاد عشقشان بیاندازد...

و تو...

همچنان بنویسی بدون اینکه عشق کسی باشی

                                                     یا حتی در یاد کسی

                                                                             "malihe"

/ 0 نظر / 8 بازدید