روز مادر

نمیتوانم  در موردش کلامی بگویم ....

چون عاجزم...

فقط از خدا میخواهم

خدایا بالاتر از بهشت هم داری؟

برای زیر پای مادرم میخواهم....

  مامان گلم میبوسمت حسابی دستای گلتو میبوسم

/ 1 نظر / 5 بازدید
تنهاترین

عزیزم خیلی خوشحال شدم از اینکه بهم سر زدی قابل شما را نداشت بوسسسسسسسس بوس