خودکشی

به یک جایی می رسد که آدم دست یه خودکشی میزند

نه اینکه یک تیغ بردارد رگش را بزند  ........نه!!!!!

قید احساسش را می زند.

/ 2 نظر / 4 بازدید
TiTo

قید احساس!! قید عاشق بودن!! میگی نیستی! بی احساسی!!

SALAM.VEBLOGE ZIBAYI DARI KHASTE NABASHI/KHOSH HAL MISHAM BEHEM SAR BEZANI [قلب]