هر قدر

هر قدر هم 

کسی سرش شلوغ باشد،

اگر علاقه اش به شما

واقعی باشد،

همیشه برایتان 

وقت 

پیدا خواهد کرد.....

/ 1 نظر / 7 بازدید
FaTeMeH

عـــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــی[دست][دست]