دلتنگ شدن...

دلتنگ شدن برای کسی،

این نیست که از آخرین باری

که او را دیده اید یا با او

صحبت کرده اید چقد گذشته است.

بلکه دلتنگی،

آن لحظه ای است که در حال

انجام کاری هستیدو

آرزومی کنید که کاش

اونیز اکنون کنار شما بود.!!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید