برتولت برشت

می خواهم با کسی بروم    که دوستش دارم.

نمیخوام بهای همراهی را با حساب و کتاب بسنجم

یا در اندیشه ی خوب وبدش باشم.

نمیخوام بدانم

            دوستم می دارد یا نمی دارد.

   

میخواهم بروم

     بروم با کسی که دوستش می دارم.....!!!!

 

     "برتولت برشت"

/ 0 نظر / 5 بازدید