دیدی دیدی رفتمو وتو جلو راهمو نگرفتی دیدم....  رفتم حتی میدونم دلت برام تنگ نمیشه باشه  رفتم... میرم  اخه زیادیم اخه سرت شلوغه هنوزم عشقمی هنوزم جونمی هنوزم روحمی هنوزم تو رویاها با ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 11 بازدید
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
25 پست
بهمن 91
9 پست
غرور
1 پست
احساساتم
1 پست
اشک_هایم
1 پست
چشم_ها
1 پست
واژه
1 پست
یاد_کسی
1 پست
عشق_کسی
1 پست
درد
2 پست
سخت_است
1 پست
دل
1 پست
غم
1 پست
مث_تو
1 پست
شخصیت
1 پست
چرا
1 پست
ماردم
1 پست
مادرم
1 پست
عاشقانه
1 پست
عاقلانه
1 پست
میخواهم
1 پست
malihe
1 پست
سنگسار
1 پست
نفس
2 پست
ضعیف
1 پست
هنوز
1 پست
قضاوت
1 پست
زندگی
1 پست
شاملو
1 پست
بگذار
1 پست
فرخزاد
1 پست
عاشقی
1 پست
سایه
1 پست
بوسه
1 پست
عهد
1 پست
بی_گمان
1 پست
می_گریزی
1 پست
تنهایی
2 پست
باران
1 پست
قیام
1 پست
آیند
1 پست
سکوت
1 پست
رضایت
1 پست
چشمان_تو
1 پست
وقت
1 پست
بهار
1 پست
خدا
1 پست
پروردگار
1 پست
رب
1 پست
دیدار
1 پست
فکرکردن
1 پست
ثروت
1 پست
ارزشمند
1 پست
مخاطب_من
1 پست
بگو
1 پست
ملیحه
2 پست
اعتماد
1 پست
دلتنگ
1 پست
پایبند
1 پست
مستحق
1 پست
دوست
1 پست
دوست_خوب
1 پست
گریه
1 پست
آدم_ها
1 پست
رفتن
1 پست
امدن
1 پست
خشبختی
1 پست
صدمه
1 پست
کمک_کردن
1 پست
خدایا
3 پست
خاطرش
1 پست
تنها
1 پست
عاشق
1 پست
نمیدانم
1 پست
سخت
1 پست
درد_است
1 پست
بهانه
1 پست
آغوشت
1 پست
دنیا
1 پست
احساس
2 پست
افسوس
1 پست
تلخ
1 پست
سرد
1 پست
تلخی
1 پست
رسم_تلخ
1 پست
درگیر_تو
1 پست
عشق
2 پست
رویا
1 پست
هوس
1 پست
تسلیم
1 پست
آغوش
1 پست
دلم
1 پست
عید
1 پست
سال_نو
1 پست
جملات
1 پست
دلتنگی
2 پست
وابستگی
1 پست
hfsji_ka
1 پست
khoda
1 پست
توفکرمه
1 پست
اخر_سال
1 پست
آلزایمر
1 پست
رهاکردن
1 پست
شجاعت
1 پست
خداوندا
1 پست
مسبب
1 پست
خیلی_سخت
1 پست
فراموش
1 پست
کودکی
1 پست
رفتنی
1 پست
حرف
1 پست
خودکشی
1 پست