اگرعشق عشق باشد...

اگرعشق عشق باشد

من اگر میخندم تنها به اجبار عکس است

وگرنه ..

بی تو

من کجا؟

خنده کجا....؟!

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر